Utbildning jämställdhet och icke-diskriminering

Öka kunskapen hos dig, din projektgrupp, dina medarbetare och dina chefer genom utbildning i jämställdhet, icke-diskriminering och/eller trakasserier.

Att arbeta med jämställdhet och icke-diskriminering blir lättare med kunskap!

Då är det läge med utbildning inom jämställdhet, icke-diskriminering och trakasserier.

Du kan få en utbildning skräddarsydd för er på-plats eller digitalt.

Du kan också välja på färdiga online-utbildningar:

Vad är enklaste valet för utbildning i jämställdhet, icke-diskriminering och trakasserier?

Du kanske behöver kompetensutveckling för egen del, för din jämställdhetsgrupp, för dina chefer eller dina medarbetare?

Snabbast, smidigast och enklast ordnar du detta med en färdig online-utbildning inom jämställdhet, icke-diskriminering och trakasserier. Det är dessa som beskrivs nedan.

Jag kan även komma till er och hålla en på-plats utbildning, som jag t.ex. gjorde hos Brynäs IF. Eller hålla den digitalt för just er. Kontakta mig i så fall.

Utbildning jämställdhet och icke-diskriminering för företag och arbetsplatser

Varje år ska du ta fram en ny jämställdhetsplan/plan för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen och det kräver kunskap. Både hos dig och din jämställdhetsgrupp.

När du har en ny jämställdhetsplan/plan för lika rättigheter och möjligheter på plats så ska den efterlevas. Då är det bra om chefer och medarbetare vet vad jämställdhet och icke-diskriminering handlar om.

Du kan välja på följande online-utbildningar:

  1. Jämställdhet (fokus på just jämställdhet). Läs mer nedan eller klicka här för att komma direkt till utbildningen (som ligger hos Diploma).
  2. Icke-diskriminering och likabehandling (alla diskrimineringsgrunder (inklusive jämställdhet)). Läs mer nedan eller klicka här för att komma direkt till utbildningen (som ligger hos Diploma).

Online-kurs 1: Jämställdhet för företag och arbetsplatser

Den här grundkursen i jämställdhet för arbetsplatser passar både chefer och medarbetare.

För chefer innebär kursen att både förstå vad jämställdhet handlar om så att man kan föregå med gott exempel, och att få koll på arbetsgivarens ansvar kring dessa frågor.

För medarbetare handlar utbildningen om att känna till vad jämställdhet och jämställdhetsplanen handlar om så att man kan bidra till att skapa en god arbetsmiljö fri från diskriminering.

Du och din jämställdhetsgrupp som tar fram planen får kunskap så att ni vet vad som ska ingå, så att ni kan göra analyser, och arbeta fram en bra jämställdhetsplan.

Utbildningen tar upp begrepp som jämställdhet och genus, ger dig koll på både historiska milstolpar och nuläge för jämställdhet, och går in på diskrimineringslagens krav, diskrimineringsgrunderna och hur du ska arbeta med jämställdhet och likabehandling på arbetsplatsen.

Klicka här för att komma till webbutbildningen Jämställdhet för privat sektor (som ligger hos min samarbetspartner Diploma Utbildning). Där kan du läsa om vad som ingår i utbildningen, du kan även prova ett avsnitt gratis, och du kan köpa utbildningen direkt.

Kurs online 2: Icke-diskriminering och likabehandling för företag och arbetsplatser

Den här grundkursen i icke-diskriminering och likabehandling för arbetsplatser passar både chefer och medarbetare.

För chefer innebär kursen att både förstå vad jämställdhet och icke-diskriminering handlar om så att man kan föregå med gott exempel, och att få koll på arbetsgivarens ansvar kring dessa frågor.

För medarbetare handlar utbildningen om att känna till vad icke-diskriminering och planen för lika rättigheter och möjligheter handlar om så att man kan bidra till att skapa en god arbetsmiljö fri från diskriminering.

Du och din arbetsgrupp som tar fram planen får kunskap så att ni vet vad som ska ingå, så att ni kan göra analyser, och arbeta fram en bra plan för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Utbildningen tar upp begrepp som jämställdhet, jämlikhet och genus, du får koll på likabehandling och diskrimineringsgrunderna, och den går in på diskrimineringslagens krav och hur du ska arbeta med icke-diskriminering och likabehandling på arbetsplatsen.

Klicka här för att komma till webbutbildningen Icke-diskriminering och likabehandling för företag och arbetsplatser (som ligger hos min samarbetspartner Diploma Utbildning). Där kan du läsa om vad som ingår i utbildningen, du kan även prova ett avsnitt gratis, och du kan köpa utbildningen direkt.

Dessutom finns det en kurs speciellt kring trakasserier och sexuella trakasserier.

Utbildning jämställdhet och icke-diskriminering för offentlig sektor och ESF-projekt

För arbete med jämställdhetsintegrering i offentliga organisationer, eller för jämställdhet och icke-diskriminering i ESF-projekt så ställs det krav på kompetensutveckling inom området.

Det finns två online-utbildningar som tar upp både jämställdhetsintegrering och diskrimineringslagens krav:

  1. Jämställdhet och jämställdhetsintegrering (fokuserad på just jämställdhet, jämställdhetsintegrering och diskrimineringslagens krav). Du kan läsa om den här nedan eller klicka här för att komma direkt till utbildningen (som ligger hos Diploma).
  2. Icke-diskriminering och likabehandling (som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder (inklusive jämställdhet), jämställdhetsintegrering och diskrimineringslagens krav). Du kan läsa om den här nedan eller klicka här för att komma direkt till utbildningen (som ligger hos Diploma).

Online-kurs 3: Jämställdhet och jämställdhetsintegrering för offentliga organisationer och ESF-projekt

Det här är en grundkurs i jämställdhet och jämställdhetsintegrering för offentliga organisationer och ESF-projekt.

Arbetar du i en kommun, myndighet eller annan offentlig organisation och ni ska arbeta med jämställdhetsintegrering för att säkerställa en jämställd service till era kunder/brukare/medborgare så är det här den utbildning som du ska välja för dig, dina chefer och dina medarbetare.

Fördelar: Ni får koll både på jämställdhet, genus och diskrimineringslagens krav OCH jämställdhetspolitiska mål och jämställdhetsintegrering.

Det gör att ni kan göra analyser och arbeta med metoder för jämställdhetsintegrering, allt i linje med de jämställdhetspolitiska målen.

Är du med i ett ESF-projekt så har ni krav på er att både kompetensutveckla projektmedlemmar och underleverantörer och att arbeta med jämställdhetsintegrering i era insatser.

Den här utbildningen ger er bra koll på jämställdhet, på diskrimineringslagens krav och på jämställdhetsintegrering som metod.

Då kan ni följa ESF:s riktlinjer för att göra analys, sätta upp mål och aktiviteter och följa upp era insatser för jämställdhetsintegrering.

Klicka här för att komma till webbutbildningen ”Jämställdhet och jämställdhetsintegrering för offentliga organisationer och ESF-projekt” (som ligger hos min samarbetspartner Diploma Utbildning).

Där kan du läsa mer om utbildningen, du kan även prova ett avsnitt gratis, och du kan köpa utbildningen direkt.

Online-kurs 4: Icke-diskriminering och likabehandling för offentliga organisationer och ESF-projekt

Den här kursen i icke-diskriminering och likabehandling för offentliga organisationer och ESF-projekt passar de mer avancerade offentliga organisationerna och de flesta ESF-projekt.

Arbetar du i en kommun, myndighet eller annan offentlig organisation?

Den här utbildningen passar bäst för de mer avancerade offentliga organisationerna som vill arbeta med alla diskrimineringsgrunderna i sitt arbete med att säkerställa en likvärdig service till era kunder/brukare/medborgare.

Ni får koll både på diskrimineringslagens krav, och på icke-diskriminering och likabehandling.

Ingår du i ett ESF-projekt?

Då har ni krav på er att arbeta med de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Genom den här utbildningen får ni både den obligatoriska kompetensutvecklingen för projektets medlemmar, och ni får kunskap för att arbeta med de horisontella principerna i ert projekt genom problemanalys, mål och aktiviteter och uppföljning.

Klicka här för att komma till webbutbildningen ”Icke-diskriminering och likabehandling för offentliga organisationer och ESF-projekt” (som ligger hos min samarbetspartner Diploma Utbildning).

Där kan du läsa mer om utbildningen, du kan även prova ett avsnitt gratis, och du kan köpa utbildningen direkt.

Kurs online 5: Trakasserier, sexuella trakasserier och me-too

Vill du få bättre förståelse för trakasserier, sexuella trakasserier och me-too?

Vill du få koll på vad lagen kräver och hur ni ska hantera eventuella trakasserier på arbetsplatsen?

Vill du att er arbetsplats ska vara fri från trakasserier och sexuella trakasserier?

Då är den här digitala utbildningen för dig och din arbetsplats. Den är lämplig både för dig som arbetar med personalfrågor, dig som är chef och dig som är medarbetare.

Du får bakgrund och definitioner av trakasserier och sexuella trakasserier, du får koll på vad som gäller enligt Diskrimineringslagen och du får kunskap om hur du kan motverka trakasserier i vardagen.

Klicka här för att komma till webbutbildningen Trakasserier, sexuella trakasserier och me-too (som ligger hos min samarbetspartner Diploma Utbildning). Där kan du läsa mer om utbildningen, du kan även prova ett avsnitt gratis, och du kan köpa utbildningen direkt om du vill.

Vad är fördelarna med online-utbildning i jämställdhet, icke-diskriminering och trakasserier?

Du får en rad fördelar med att välja webbutbildning inom jämställdhet, icke-diskriminering och trakasserier.

Det blir samma utbildning till alla, en gemensam kunskapsbas helt enkelt.

Var och en kan gå sin utbildning när hen vill, i sin egen takt, och var som helst. Det är med andra ord väldigt flexibelt.

Och du och dina kollegor kan gå jämställdhetsutbildningen redan idag om du vill.

Digital jämställdhetsutbildning när du vill

Vill du gå en jämställdhet utbildning online nu direkt?

Välj vilken utbildning du vill ta och klicka dig vidare till utbildningsportalen.

Du kan ta det i din egen takt. Allt på en gång, eller lite i taget.

Varje online utbildning är uppdelad i flera avsnitt för att göra det flexibelt, smidigt och enkelt för dig.

Du kan när som helst pausa, eller sluta och återuppta det vid ett senare tillfälle. Och du kan se om valfria avsnitt hur många gånger du vill.

Att portionera ut kunskapsinhämtningen över tid och att repetera är ett bra sätt att verkligen lära sig på så att du minns.

Så du väljer själv när du vill ta webbutbildningen, precis som det passar dig.

Jämställdhetsutbildning online var du vill

Passar det dig att ta webbutbildningen på tåget? På kontoret? På bussen? I konferensrummet? Eller där hemma?

Du kan titta på din digitala jämställdhetsutbildning var du vill.

Det enda du behöver är en dator, mobil eller surfplatta.

Online kurser i jämställdhet, icke-diskriminering och trakasserier bara för dig? Eller även för dina kollegor?

Är det just du som ska gå online kurser i jämställdhet, icke-diskriminering och trakasserier? Eller är det även för dina kollegor?

Vilket det än är så är det lika enkelt!

Du väljer utbildning, du fyller i dina uppgifter, samt företagsuppgifterna för fakturering.

Där kan du även välja om du vill ha flera licenser än en. Så det är bara att bestämma hur många ni behöver och sedan bekräfta.

Du kommer sedan att få inloggningsuppgifterna för att ta utbildningen.

Vad är fördelarna med en jämställdhetsutbildning?

När chefer och medarbetare har en förståelse för vad jämställdhet och icke-diskriminering innebär så blir de mer motiverade att genomföra förändringar i den egna organisationen.

Det blir alltså lättare att genomföra jämställdhetsplanen/planen för lika rättigheter och möjligheter!

Att få en jämställdhetsutbildning/utbildning inom icke-diskriminering fungerar ofta som en ögonöppnare. Det är spännande, roligt och intressant.

Och att ha fått på sig jämställdhetsglasögonen innebär att du kan börja se saker i ett nytt ljus, och du kan själv göra annorlunda.

Kunskap som leder till förändring med andra ord!

Om Carin som utbildare

Jag har stor erfarenhet av att utbilda både chefer och medarbetare i jämställdhet, icke-diskriminering och trakasserier.

Det handlar om olika branscher och olika typer av organisationer.

Det kan vara verkstadsarbetare, arbetsledare, bibliotikarier, personliga assistenter, datorprogrammerare, projektledare, chefer, ledningsgrupper och politiker.

Allt från små grupper (ett tiotal deltagare) till stora grupper (några hundra deltagare).

Detta är min presentation:

Carin är en van kursledare för ledningsgrupper, politiker, chefer och medarbetare, och har varit gästföreläsare inom genus för Ekonomiska Institutionen på Högskolan i Gävle.

”Engagerad och kunnig”, ”God samtalsledare”, ”Positiv”, ”Erfarenhet och förmågan att ge konkreta tips” är vanliga omdömen om Carin.

Två av sina styrkor anser Carin själv är att hon är bra på att anpassa sig efter målgruppen och att vara konkret.

Carin Hertnäs har över 10 års erfarenhet av att leda och motivera grupper i roller som projektledare och chef, och också mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledningssystem samt strategiskt jämställdhetsarbete i roller som managementkonsult, kvalitetschef och jämställdhetsrådgivare.

Carin är grundare av företaget Morgondagen som är ett professionellt stöd för företag och organisationer i deras jämställdhetsarbete. Förutom sin civilingenjörsutbildning har Carin även utbildning i genusvetenskap och kvinnohistoria, i kommunikation, samt i mångfald och jämställdhetsarbete.

Så köper du en jämställdhetsutbildning eller utbildning inom icke-diskriminering

För att köpa jämställdhetsutbildning eller utbildning inom icke-diskriminering så klickar du på valfri utbildningslänk nedan.Då kommer du till min samarbetspartner Diploma Utbildning där mina webbutbildningar ligger.

Du väljer att köpa utbildningen.

Sedan fyller du i dina uppgifter och företagsuppgifterna för fakturering.

Du väljer även om du vill ha flera licenser, ifall det är fler än du som ska kunna gå webbutbildningen/webbutbildningarna.

Sedan får du inloggningsuppgifter, och så är det bara att sätta igång att ta din jämställdhetsutbildning eller utbildning inom icke-diskriminering.

Få bra kvalitet på jämställdhetsplanen och en god arbetsmiljö fri från trakasserier

Genom utbildning inom jämställdhet, icke-diskriminering och trakasserier så för du följande fördelar:

Ge dig själv och din arbetsgrupp koll på jämställdhet, likabehandling och kraven så att ni ert arbete med jämställdhet och icke-diskriminering får bra kvalitet.

Se till att era chefer förstår sitt ansvar som ledare och kunskap för att kunna föregå med gott exempel.

Hjälp era medarbetare så att de kan vara med och skapa en god arbetsmiljö fri från diskriminering och trakasserier.

”Talande exempel och bra övningar som gav en påtaglig tankeväckare om mina egna värderingar när det gäller jämställdhet och mångfald!”

Petra Westring, Projektkoordinator, Best Western Hotels Sverige

Dina möjliga val för online-utbildning:

  1. Jämställdhet för privat sektor
  2. Icke-diskriminering och likabehandling för företag och arbetsplatser
  3. Jämställdhet och jämställdhetsintegrering för offentliga organisationer och ESF-projekt
  4. Icke-diskriminering och likabehandling för offentliga organisationer och ESF-projekt
  5. Trakasserier, sexuella trakasserier och me-too

Eller en  skräddarsydd utbildning på plats eller digitalt för er.