Tips för ditt arbete med aktiva åtgärder

Jag vill ge dig några tips hur du kan få stöd med ditt arbete för aktiva åtgärder!

Här är några tips till dig:

Lästips för jämställdhet och lika villkor

Här hittar du tips på böcker du kan läsa för att förstå mer om jämställdhet och om kvinnors och mäns villkor i arbetslivet och i samhället.

Du hittar även lästips för de övriga diskrimineringsgrunderna.

När du förstår mer om jämställdhet så får du en större inre säkerhet vilket gör att du lättare kan motivera andra att arbeta med jämställdhet, och du slipper då känna dig ensam om att driva frågan i din organisation.

Klicka här för att få tips på hur du kan bli mer trygg kring jämställdhet och icke-diskriminering.

Mall och exempel för din plan för aktiva åtgärder

Läs de här sidorna om vad som är bra och viktigt med en ordentlig mall för din plan för aktiva åtgärder, och att ha ett bra exempel på en komplett plan aktiva åtgärder:

Mer hjälp

Dessutom finns det en rad tjänster för ditt arbete med aktiva åtgärder, se här.