Föräldraskap

Vad ska du ta upp här?

Du som arbetsgivare ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

Det är angett i Diskrimineringslagen. Och det är ett av de områden som ska vara med i ditt arbete med aktiva åtgärder (fd Jämställdhetsplan).

❤️ Plan för aktiva åtgärder i 3 steg (fd Jämställdhetsplan) – Gratis guide

Föräldraskap – ett delat ansvar

Föräldraskap är ett ansvar som både män och kvinnor har. Arbetslivet har historiskt sett varit utformat så att föräldraskap och förvärvsarbete inte har kombinerats så lätt.

Förr i tiden kunde kvinnor som blivit gravida eller fått barn bli av med sitt jobb. En man som försörjare var normen.

Idag ser det annorlunda ut. Både män och kvinnor kan vara föräldralediga och både män och kvinnor kan arbeta när de har barn.

Skillnader finns det dock, kvinnor tar ut en majoritet av föräldraledigheten. Och jobbar i högre grad än män deltid när de har barn.

Frågan är: Finns det några hinder från oss som arbetsgivare för att en anställd ska kunna ta sitt föräldraansvar?

Föräldraledighet och VAB

En del handlar om uttaget av föräldraledighet och VAB. Hur ser det ut hos oss?

Är det OK för både kvinnor och män att vara föräldralediga? Är det skillnad i hur länge vi förväntar oss att en kvinna och en man är föräldraledig?

Hur är bemötandet från chefer och från kollegor vid föräldraledighet? Hur ser det ut med VAB (vård av barn)?

Föregår chefer med gott exempel?

Arbetstid och deltid

Hur är det med arbetstider och mötestider? Finns det utrymme för den anställde att hämta och lämna på förskolan?

Hur är det med nattarbete och obekväm arbetstid?

Finns det utrymme att ha flexibel arbetstid, att arbeta hemifrån?

Hur är det med övertid? Är det ett uttalat eller underförstått krav?

Ditt ansvar

Hur kan du arbeta bort den historiska myten att arbetsliv och föräldraskap inte går att kombinera?

För faktum är att anställda är eller kan bli föräldrar, att det är en del av livet, och då behöver din arbetsplats matcha det.

Hur kan du som arbetsgivare uppmuntra dina anställda att ta ett delat föräldraansvar?

Detta kan innebära att du behöver rikta särskilda åtgärder för att uppmuntra män att vara föräldralediga eller jobba deltid när barnen är små.

När du arbetar med aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen ska du kartlägga hur det ser ut. Då får du svar på vilka åtgärder du behöver genomföra den kommande ettårsperioden.

Dessa åtgärder anger du i din handlingsplan.

Kartlägg detta till din plan

Här kan du se vad du kan kartlägga.

Medarbetarenkät uppdelad på kvinnor och män

Detta är exempel på vad du kan kartlägga genom t.ex. en medarbetarenkät uppdelat på kvinnor och män:

 • inställning till föräldraledighet från arbetsgivaren
 • inställning till föräldraledighet från kollegor
 • bemötande i samband med föräldraledighet
 • upplevelse vid föräldraledighet
 • möjlighet att ta föräldraansvar

Personalstatistik uppdelad på kvinnor och män

Detta är exempel på vad du kan kartlägga genom personalstatistik uppdelat på kvinnor och män:

 • uttag av föräldraledighet
 • uttag av VAB-dagar
 • deltid

Övrigt

Detta är exempel på vad du kan kartlägga i övrigt:

 • arbetstider, övertid och obekväm arbetstid
 • möjlighet till flex och hemarbete
 • mötestider

Vad säger lagen?

Diskrimineringslagen säger: Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

Se vidare under krav på din jämställdhetsplan för att få veta mer om vad som krävs.

Dessutom finns i Föräldraledighetslagen ett förbud mot missgynnande av föräldralediga §§ 16-21.

2 olika guider och 17 konkreta exempel

Vill du komma igång med ert arbete med aktiva åtgärder och få koll på hur?

❤️ Den enkla tre-stegs-guiden visar vägen för hur.

Söker du ett bra stöd, med steg-för-steg instruktioner, mallar, checklista och ett antal konkreta exempel på hur du ska skriva din plan?

Då ska du kolla in premium-paketet ”Färdig plan på sju timmar” där du får 2 handböcker, 1 arbetshäfte, 5 mallar, 1 checklista, 17 konkreta exempel till din plan och dessutom ett exempel på en komplett plan för aktiva åtgärder.

Lycka till med ditt arbete för en arbetsplats där det finns utrymme för de anställdas föräldraskap.