Hur du uppfyller lagkravet om samverkan för ditt arbete med aktiva åtgärder

Här får du veta hur du uppfyller lagkravet om samverkan för ditt arbete med aktiva åtgärder och din plan för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen (fd jämställdhetsplan).

Då vet du hur du får hjälp av dina kollegor och medarbetare för att ta fram planen och du slipper oroa dig för att planen inte uppfyller lagkraven vid en granskning.

Enligt Diskrimineringslagen måste du samverka med arbetstagarna i ditt arbete med aktiva åtgärder.

Det innebär att representanter för de anställda ska vara med när din plan tas fram.

Därför är det bra för dig med samverkan

Fördelen med det är att du får mer information från dina kollegor om hur det är ställt på din arbetsplats.

De kommer med kunskap och insikter som du inte har.

Det innebär att din plan för aktiva åtgärder kommer att bli relevant för din arbetsplats.

Du tar dem till hjälp när ni ska skriva planen, så att du slipper sitta själv och fundera ut vad du ska skriva i planen och vilka mål och åtgärder ni ska ha.

Hur du samverkar på bästa sätt

Hur ska du göra detta på bästa sätt?

Jo, du gör det lättast om du har ett arbetsmöte.

Dit bjuder du in era fackliga representanter. Har ni inga fackliga representanter så bjuder du in andra personalrepresentanter. Se då till att gruppen blir blandad med personer från olika avdelningar och med olika funktioner.

På arbetsmötet så går ni igenom alla de områden som ska vara med i ert arbete i tur och ordning.

Som diskussionsunderlag för varje område använder ni underlag som resultatet av medarbetarenkäten, och personalstatistik.

I er plan så skriver du in vilka som varit med och tagit fram planen så att det direkt syns i planen att ni har samverkat.

Det är så du gör för att uppfylla lagkravet om samverkan för din plan för aktiva åtgärder.

Få mer hjälp här

❤️ Du kan enkelt ladda ned en tre-stegs-guide för ditt arbete med aktiva åtgärder och din plan här. Där ingår ett frågeformulär för ert arbetsmöte och en checklista över vilka underlag som behövs till mötet.

Enkelt, eller hur?

Vill du ha mer omfattande hjälp med din plan så ska du kolla in det paket som jag har satt samman: Färdig plan på sju timmar.

Där får du bl.a. veta hur du förbereder dig själv och din arbetsgrupp inför arbetsmötet och du får ett arbetshäfte som ni använder under mötet.

Du kan även få hjälp med rådgivning och granskning av planen.

Ha det gott, och lycka till med ert arbete med aktiva åtgärder och er plan för lika rättigheter och möjligheter och med samverkan!