Jämställdhetsplan mall

Hur du får en komplett mall för din plan för aktiva åtgärder / jämställdhetsplan

Det hette tidigare Jämställdhetsplan, nu heter det Aktiva åtgärder. Här får du veta hur du kan få en komplett mall i word-format.

Då blir ditt arbete med aktiva åtgärder enkelt. Du kan också vara säker på att du får med alla delar som krävs enligt Diskrimineringslagen.

❤️ Få din mall i ett paket med verktyg för ditt arbete med aktiva åtgärder.

Genom att använda en mall så slipper du missa viktiga delar som måste vara med i ert arbete för aktiva åtgärder och i er plan för lika rättigheter och möjligheter (fd Jämställdhetsplan).

Du slipper också bekymret av att fundera ut vilken struktur er plan ska ha och vilka rubriker som ska vara med.

Du har säkert liksom jag suttit där när du ska skriva en ny plan och saknat en bra mall. Istället för att hitta på en struktur för den nya planen så är det ju bättre att börja med en bra mall som grund. Då blir arbetet så mycket smidigare.

När jag som konsult inom jämställdhet och diskriminering har hjälpt olika arbetsplatser med deras jämställdhetsplaner, mångfaldsplaner och planer för aktiva åtgärder så har jag efterhand utarbetat en väldigt bra mall, som jag har använt igen och igen. En mall som är lätt att använda och som ger en bra och komplett plan för aktiva åtgärder (fd Jämställdhetsplan).

Du kan också använda denna väl beprövade mall

Nu kan du ta avstamp i det som jag har gjort och använda min beprövade och uppskattade mall för ditt arbete med aktiva åtgärder.

Då slipper du att börja från noll. Istället får du en mall där du får stöd för vad som ska vara med i ert arbete och du kan enkelt fylla i de delar som gäller för er.

När du skriver er nya plan med hjälp av din egen mall så får du en massa fördelar. Du får:

  • en komplett struktur för er plan för aktiva åtgärder (fd Jämställdhetsplan) med alla rubriker på plats
  • anvisningar för vad du ska skriva under varje avsnitt, så att det blir lätt för dig att fylla i era uppgifter
  • vissa avsnitt som redan är förifyllda för dig så att du slipper skriva allt nytt
  • en plan som innehåller alla delar som krävs enligt Diskrimineringslagen

På så sätt blir ditt arbete med er nya plan enkelt och smidigt, och du får en plan för aktiva åtgärder (fd jämställdhetsplan) med alla delar på plats.

Den här mallen i word-format på 8 sidor ingår i ett paket som jag har satt samman. Det är ett paket med stöd för dig i ditt arbete med aktiva åtgärder. Paketet innehåller förutom mallen även en steg-för-steg instruktion för hur du gör, en guide för vad du kan skriva i planen samt ett exempel på en fullständig plan.

❤️ Se hur du får din egen mall tillsammans med andra verktyg för ditt arbete med aktiva åtgärder (fd jämställdhetsplan).