Trakasserier

Hur du tar dig an området Trakasserier?

Du som arbetsgivare ska göra vad du kan för att förebygga och förhindra att kvinnliga och manliga arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, eller för sexuella trakasserier.

Det är angett i Diskrimineringslagen.

Vad du som arbetsgivare ska göra

För det här området är det två saker du ska göra:

  1. Dels ska du upprätta en policy och beredskapsplan mot trakasserier
  2. Dels ska du ha med området i din jämställdhetsplan

Policy och beredskapsplan mot trakasserier

Syftet med policyn är att förebygga trakasserier på arbetsplatsen. Här slår du fast att ni inte tolererar trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier på arbetsplatsen.

Du gör också klart vad som händer om någon bryter mot policyn. Det kan handla om omplacering eller uppsägning.
Beredskapsplanen är till för att hantera en akut situation, d.v.s. vad som ska göras när misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier uppstår.

Här beskriver du vad en anställd eller chef ska göra om de får höra talas om trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier. Du anger hur detta ska hanteras (utredas etc.), vilka åtgärder som ska göras och hur ni följer upp det.

Trakasserier i din jämställdhetsplan

I din jämställdhetsplan ska du dels hänvisa till din policy och beredskapsplan mot trakasserier.

Och dels ska du kartlägga hur det ser ut för området trakasserier. Genom kartläggningen får du svar på vad för åtgärder du bör göra den kommande treårsperioden.

De åtgärderna anger du i din jämställdhetsplan.

Kartlägg detta till din plan

Här kan du se vad du kan kartlägga.

Medarbetarenkät uppdelad på kvinnor och män

Detta är exempel på vad du kan kartlägga genom t.ex. en medarbetarenkät uppdelad på kvinnor och män:

  • Ifall den anställde känner sig ovärdigt behandlad på grund av att hen är man eller kvinna
  • Ifall den anställde upplever en jargong på arbetsplatsen som är nedsättande mot ett visst kön
  • Ifall den anställde upplever en jargong eller ett beteende som är av sexuell natur
  • Ifall den anställde upplever sig ha blivit utsatt för trakasserier pga av kön
  • Ifall den anställde upplever sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier

Övrigt

Detta är exempel på vad du kan kartlägga i övrigt:

  • Anställda och chefers kunskap om trakasserier och hur de förhindras

Trakasserier definition

Med trakasserier på grund av kön menas ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med kön.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Repressalier handlar om att den som utsatts för trakasserier, anmält eller påtalat det eller medverkat i en utredning kring det inte får utsättas för repressalier av arbetsgivaren.

Vad säger lagen?

Diskrimineringslagen säger: Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön … eller för sexuella trakasserier.

Se vidare under krav på din jämställdhetsplan för att få veta mer om vad som krävs av din plan.

Mer hjälp?

Med hjälp av den enkla tre-stegs-guiden kan du ta fram en ny jämställdhetsplan.

Mer stöd och hjälp får du genom det omfattande premium-paketet för din jämställdhetsplan. Här ingår flera mallar, två handböcker och mycket mer för din jämställdhetsplan.

Lycka till med ditt arbete för att förebygga trakasserier.