Granskning av din jämställdhetsplan

Genom att få en granskning av din jämställdhetsplan/plan för lika rättigheter och möjligheter så får du:

  • Kvalitetssäkring av din jämställdhetsplan så att den är bra.
  • Trygghet i att din plan uppfyller lagens krav och att alla delar finns med.
  • Tips och idéer för att utveckla din jämställdhetsplan/plan för lika rättigheter och möjligheter vidare.

Då slipper din jämställdhetsplan/plan för lika rättigheter och möjligheter att ha allvarliga brister och du slipper oroa dig för att något saknas.

”Jag uppfattade som du hade läst planen noggrant. Seriöst och påläst! Bra konkreta förslag på förbättringar nu och hur vi kan arbeta vidare med planen.”

//Nicklas Wennblom, Personalspecialist, Statens fastighetsverk

Dina fördelar med en bra jämställdhetsplan

När du har en bra jämställdhetsplan/plan för lika rättigheter och möjligheter så ska den också vara lätt att omsätta till verklighet, det ska vara lätt att genomföra planen och följa upp hur det går.

Har du en bra plan så slipper du råka ut för att den är otydlig, svår att genomföra och ännu svårare att följa upp. Du slipper råka ut för att den hamnar i hyllan och samlar damm, vilket ju vore slöseri efter att du lagt ned tid och möda på att ta fram den.

Jämställdhetsplanen/planen för lika rättigheter och möjligheter tar du fram i samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det är vad lagen säger.

När du sitter där med dina kollegor och arbetar med planen så kan det kännas ovant att titta på din arbetsplats ur ett jämställdhets- och icke-diskrimineringsperspektiv.

Dessutom är det lätt att bli hemmablind. Det är lätt att tänka att ”det är ju såhär det är”, eller ”det är ju såhär vi gör”. Fast hur blir det egentligen för kvinnor och män? Blir det jämställt? Och hur är det utifrån de övriga diskrimineringsgrunderna?

 

Så kan du ta hjälp av mig för att få en bra jämställdhetsplan

För att du ska känna dig trygg med att din jämställdhetsplan/plan för lika rättigheter och möjligheter blir bra och dessutom vara trygg med att du har följt lagens krav, så kan du ta hjälp av mig som jämställdhetskonsult och expert på området för att granska din plan.

Att du får din plan granskad innebär att du kan få reda på om ni har fått med allting i planen enligt lagens krav eller om något saknas.

Du får också bra kvalitet på planen ur ett jämställdhets- och icke-diskrimineringsperspektiv, och slipper riskera att det du skriver i planen inte ger förbättringar av lika villkor på arbetsplatsen.

Dessutom får du också feedback på om jämställdhetsplanen/planen för lika rättigheter och möjligheter är tydlig så att den blir lätt att använda, genomföra och följa upp.

En granskning går till såhär:

  1. Vi kommer överens om när granskningen ska göras, och när den ska vara klar.
  2. När du har tagit fram ett utkast på er plan så skickar du den per e-mail till mig.
  3. Jag granskar den, och skriver ned mina kommentarer, som jag skickar till dig.
  4. Sedan talas vi vid per telefon och jag går igenom muntligt din plan och mina kommentarer.
  5. Du justerar er plan utifrån hur ni själva beslutar, innan ni fastställer den.

Ni tillförde en kunskap och detaljkunskap som vi själva saknar. Genom din medverkan fick vi en kvalitetssäkrad jämställdhetsplan som upprättats enligt fastställda regelverk. Detta har också bevisats genom att vi skickat med planen i juridiskt granskade upphandlingar.

Dels så fick vi en kvalitetssäkrad jämställdhetsplan men dina inspel gjorde också att vårt arbete med jämställdhet kunde konkretiseras ytterligare (från att vara på en teoretisk nivå till en mer praktisk/operativ nivå).

Mitt intryck, via telefon :-), är att du är kunnig och trevlig och att du snabbt förstod vår affärskontext.

Mvh, Erik Bustad, Centigo AB

Så bokar du en granskning av din jämställdhetsplan

För att boka en granskning av din jämställdhetsplan/plan för lika rättigheter och möjligheter så skickar du bara ett e-mail till mig.

I ditt e-mail skriver du att du vill boka en granskning av er jämställdhetsplan/plan för lika rättigheter och möjligheter, och du anger det telefonnummer jag kan nå dig på.

Jag återkommer till dig så kommer vi överens om när granskningen ska göras.

Kostnad för granskning:

  • 2.880 kr för granskning med feedback via telefon.
  • 5.760 kr för granskning med feedback via telefon och skriftlig feedback.

Vill du att vi träffas istället, så tillkommer resekostnader.

 

Maila mig nu för att boka din granskning:

carin.hertnas@jamstalldhetsplan.com