Rekrytering

Rekrytering: Att tänka på till din jämställdhetsplan

Du som arbetsgivare ska underlätta för att både kvinnor och män kan söka lediga anställningar hos er.

Det är angett i Diskrimineringslagen.

Det är er rekryteringsprocess du ska se över

För att få till en rekrytering som vänder sig till både kvinnor och män, då är det er rekryteringsprocess ni behöver granska.
I rekryteringsprocessen kan du titta på:

  • Kravprofilen: Analysera vilken kompetens som krävs
  • Titta på annonsens utformning, samt kanaler för annonsering
  • Granska hur rekryteringen går till? Vilka är med i processen? Hur görs urval etc?

Kravprofilen är nyckeln

Det är i kravprofilen ni har chans att specificera vad ni vill ha. Det är mot den ni gör jämförelsen av kandidaterna.

Det kan vara lätt att skriva kravprofilen bara som en beskrivning av den som slutar på en tjänst, när ni ska ersättningsrekrytera.

Men tänk till mer. Gör en ordentlig analys av vilken kompetens som verkligen krävs. Hur kan ni komplettera den befintliga gruppen på ett bra sätt?

Fundera verkligen igenom vad som är måste-kompetens och vad som är ”bra att ha”-kompetens.

Vill ni få in sökande av motsatt kön mot vanligen? Tänk då igenom hur ni kan formulera kravprofilen så att båda könen blir inkluderade, tilltalade och att ni kan hitta den kompetens som motsatt kön kan ha.

Annonsen vid rekrytering

Hur formuleras annonsen? Vilka ord används? Vilka bilder används?

Tilltalar annonsen båda könen?

Vilka kanaler används för annonsering? Finns det personer av båda könen som läser annonsen? Kan vi hitta andra kanaler för att nå andra grupper än vanligt?

Rekryteringen

Vilka är med i rekryteringen? Finns det personer av båda könen med?

Hur väljer vi ut till intervjuer? Kan vi få med sökande av båda könen till intervju? Vilka är med och träffar de sökande? Vilka frågor ställs vid intervjuerna? Vilka gör urvalen?

Ditt ansvar

Hur kan du som arbetsgivare underlätta för både kvinnor och män att söka lediga anställningar?

När du ska ta fram jämställdhetsplanen så vill du kartlägga hur rekryteringen går till. Det är på så sätt du får svar på vilka åtgärder du behöver genomföra den kommande treårsperioden.

Dessa åtgärder anger du i din jämställdhetsplan.

Kartlägg detta till din plan

Detta är exempel på vad du kan kartlägga:

  • Kravprofilen: Görs en ordentlig analys av kompetens som verkligen krävs?
  • Titta på annonsens utformning, tilltalar den båda könen?
  • Finns det krav eller formuleringar som inte är könsneutrala i rekryteringen?
  • Vilka kanaler används för annonsering? Finns både kvinnor och män där?
  • Granska hur rekryteringen går till? Vilka är med i processen? Hur görs urval etc?
  • Hur stöds och uppmanas kvinnor och män att söka högre tjänster?

Vad säger lagen?

Diskrimineringslagen säger: Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön … ges möjlighet att söka lediga anställningar.

Se vidare under krav på din jämställdhetsplan för att få veta mer om vad som krävs av din plan, förutom rekrytering.

Tips och konkreta exempel för rekrytering

Ta hjälp av den enkla tre-stegs-guiden för att utforma din jämställdhetsplan.

Ta hjälp av konkreta exempel på vad du kan skriva i din jämställdhetsplan. Genom premium-paketet för din jämställdhetsplan så får du både flera exempel och en mall för din jämställdhetsplan. Dessutom ingår handböcker, mallar och checklista.

Lycka till med din rekrytering!