Jämställdhetsutbildning

Jämställdhetsutbildning

Öka kunskapen hos dina medarbetare och chefer genom jämställdhetsutbildning.

När du har en ny jämställdhetsplan/plan för lika rättigheter och möjligheter på plats så ska den efterlevas.

Då är det bra om chefer och medarbetare vet vad jämställdhet och icke-diskriminering handlar om.

Ordna en jämställdhetsutbildning!

Vad är fördelarna med en jämställdhetsutbildning?

När chefer och medarbetare har en förståelse för vad jämställdhet och icke-diskriminering innebär så blir de mer motiverade att genomföra förändringar i den egna organisationen.

Det blir alltså lättare att genomföra jämställdhetsplanen/planen för lika rättigheter och möjligheter!

Att få en jämställdhetsutbildning fungerar ofta som en ögonöppnare. Det är spännande, roligt och intressant.

Och att ha fått på sig jämställdhetsglasögonen innebär att du kan börja se saker i ett nytt ljus, och du kan själv göra annorlunda.

Kunskap som leder till förändring med andra ord!

”Talande exempel och bra övningar som gav en påtaglig tankeväckare om mina egna värderingar när det gäller jämställdhet och mångfald!”

Petra Westring, Projektkoordinator, Best Western Hotels Sverige

Vad ingår i en jämställdhetsutbildning?

En jämställdhetsutbildning brukar jag skräddarsy efter dina behov och önskemål:

  • Vad är syftet med utbildningen? Vad vill du uppnå?
  • Vem är målgruppen?

Utgångspunkten är alltid en utbildning som grundar sig i deltagarnas förförståelse, den egna rollen och den egna verksamheten.

Under utbildningen varvas  genomgångar och exempel med gruppdiskussioner och enklare övningar, baserat på respekt och öppenhet. Det ger en djupare förståelse och en god grund för lärande.

En grundläggande jämställdhetsutbildning kan innehålla t.ex:

Du får lära dig begrepp som kön och genus, jämställdhet och jämlikhet, mångfald, norm, diskriminering och likvärdig behandling.

Du får fakta, statistik och undersökningar kring hur det ser ut i arbetslivet och samhället idag för män och kvinnor, och utifrån de övriga diskrimineringsgrunderna.

Du får reflektera kring hur olika förväntningar på kvinnor och män påverkar vad de gör och kan göra. Och hur påverkar det bemötandet av dina kunder och kollegor?

Du får veta lite om diskrimineringslagen och jämställdhetsplanen/planen för lika rättigheter och möjligheter.

Praktisk tillämpning: Hur kan du använda dig av den här kunskapen på din arbetsplats? Och vad är fördelen med det?

”Dagen har varit mycket givande.”

”Mycket intressant och lärorikt.”

”En bra dag väl varvat med föreläsningar, teori, grupparbete.”

”Dagen har gett mig ett bra underlag i mitt fortsatta arbete.” 

Chefer och politiker, Hässleholms kommun

Ska du ha flera utbildningar?

En del väljer att ha utbildningar uppdelade efter målgrupp:

  • Jämställdhetsutbildning för medarbetare
  • Jämsälldhetsutbildning för chefer
  • Jämsälldhetsutbildning för ledningsgrupp

Andra vill ha en utbildning där alla är med och får ha utbyte med varandra.

En del vill att alla ska få en grundläggande utbildning, och sedan att vissa som t.ex. arbetsledare/chefer ska få en fördjupad utbildning för att kunna fungera väl i sin roll som arbetsledare eller utifrån sitt personalansvar.

Om Carin som utbildare

Jag har stor erfarenhet av att utbilda både chefer och medarbetare i jämställdhet.

Det handlar om olika branscher och olika typer av organisationer.

Det kan vara verkstadsarbetare, arbetsledare, bibliotikarier, personliga assistenter, datorprogrammerare, projektledare, chefer, ledningsgrupper och politiker.

Allt från små grupper (ett tiotal deltagare) till stora grupper (några hundra deltagare).

Detta är min presentation:

Carin är en van kursledare för ledningsgrupper, politiker, chefer och medarbetare, och har varit gästföreläsare inom genus för Ekonomiska Institutionen på Högskolan i Gävle.

”Engagerad och kunnig”, ”God samtalsledare”, ”Positiv”, ”Erfarenhet och förmågan att ge konkreta tips” är vanliga omdömen om Carin.

Två av sina styrkor anser Carin själv är att hon är bra på att anpassa sig efter målgruppen och att vara konkret.

Carin Hertnäs har över 10 års erfarenhet av att leda och motivera grupper i roller som projektledare och chef, och också mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledningssystem samt strategiskt jämställdhetsarbete i roller som managementkonsult, kvalitetschef och jämställdhetsrådgivare.

Carin är grundare av företaget Morgondagen som är ett professionellt stöd för företag och organisationer i deras jämställdhetsarbete. Förutom sin civilingenjörsutbildning har Carin även utbildning i genusvetenskap och kvinnohistoria, i kommunikation, samt i mångfald och jämställdhetsarbete.

Så bokar du en jämställdhetsutbildning

För att boka jämställdhetsutbildning så skickar du bara ett e-mail till mig. Där berättar du att du vill ha jämställdhetsutbildning, vilka det är som ska få utbildning och vad du vill att de ska få ut av den.

Ange det telefonnummer jag kan nå dig på så kan jag ringa och prata med dig för att få en bättre bild, sedan tar jag fram en offert. Ser det bra ut så bokar vi in den önskade tiden.

Maila mig nu för att boka din jämställdhetsutbildning: carin.hertnas@jamstalldhetsplan.com