Utbildning jämställdhet och icke-diskriminering

Utbildning jämställdhet och icke-diskriminering

Jämställdhet utbildning online för en eller många, eller en skräddarsydd utbildning hos er?

Att jobba med jämställdhet och icke-diskriminering på arbetsplatsen blir lättare med kunskap.

Därför erbjuder jag utbildning jämställdhet, icke-diskriminering och trakasserier.

Du kan få jämställdhet utbildning online eller så kommer jag till er och håller en skräddarsydd utbildning på plats.

Online utbildning jämställdhet, icke-diskriminering och trakasserier

Att ta en webbutbildning är ett flexibelt, kostnadseffektivt och smidigt sätt att tillgodogöra sig kunskap på.

Du kan ta online utbildningen när du vill, du kan dela upp utbildningen på flera tillfällen eller gå igenom allt på en gång.

Du kan ta jämställdhet utbildning online var du vill, när det passar dig, och du kan när som helst se om olika avsnitt om du vill.

Du tar mina utbildningar inom olika ämnen, som är specialiserade för olika målgrupper.

Du hittar jämställdhet utbildning online, online utbildning icke-diskriminering och likabehandling, såväl som webbutbildning inom trakasserier och sexuella trakasserier.

Det finns online utbildningar för arbetsplatser och privata företag, och online utbildningar för offentliga organisationer och ESF-projekt.

Se vilka webbutbildningar inom jämställdhet, icke-diskriminering och trakasserier du kan välja på här.

Skräddarsydd utbildning jämställdhet, icke-diskriminering och trakasserier hos er

Att få en skräddarsydd utbildning inom jämställdhet, icke-diskriminering och/eller trakasserier hos er är ett bra sätt för att skapa en gemensam förståelse och plattform för ert arbete med jämställdhet och icke-diskriminering på arbetsplatsen.

Vid en skräddarsydd utbildning så lägger vi upp innehållet utifrån er specifika målgrupp och era behov och önskemål.

Utbildningen kan omfatta kunskap kring jämställdhet, diskrimineringslagen och de olika diskrimineringsgrunderna.

Den kan handla om icke-diskriminering och likabehandling, hur ni ska arbeta på er arbetsplats, eller vad man ska tänka på som chef.

Den kan beröra trakasserier, sexuella trakasserier och me-too.

Vi planerar in när utbildningen ska hållas och jag kommer till er och håller utbildningen på plats.

Under utbildningen så varvar vi genomgångar med övningar och gruppdiskussioner. Detta ger både möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte, och en fördjupad förståelse för frågorna.

Det finns också möjlighet att diskutera hur ni ska arbeta vidare med frågorna kring jämställdhet och/eller icke-diskriminering hos er.

Läs mer här om skräddarsydd utbildning inom jämställdhet, icke-diskriminering och/eller trakasserier hos er.

Planen och fördelarna med utbildning inom jämställdhet, icke-diskriminering och trakasserier

Att satsa på utbildning inom jämställdhet, icke-diskriminering och trakasserier är ett bra sätt att säkerställa att ni får ett smidigt och effektivt arbete med jämställdhet och icke-diskriminering på er arbetsplats.

Eftersom ni varje år ska uppdatera ert arbete med jämställdhetsplanen/planen för aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen så är det bra om de inblandade har kunskap om de här frågorna. Läs mer här om hur du smidigt får en jämställdhetsplan/plan för aktiva åtgärder.

Det handlar om att arbetsgruppen som tar fram planen ska ha ordentlig kunskap så att kvaliteten på arbetet blir bra.

Det handlar om att chefer och ledning är insatta i vad som krävs av dem för att dels kunna föregå med gott exempel, och dels kunna leda och följa upp arbetet.

Och det handlar om att medarbetarna förstår jämställdhet och icke-diskriminering så att alla gemensamt kan bidra till en arbetsplats som är fri från trakasserier och där alla ges lika rättigheter och möjligheter.

Av de anledningarna så kan du skapa möjligheter på din arbetsplats genom antingen jämställdhet utbildning online eller skräddarsydd utbildning jämställdhet, inom icke-diskriminering och kring trakasserier som genomförs hos er.